Vil DU være frimurer

Hvad er Frimureri
Frimureriet er et særligt moralsystem, der som en værdifuld hjælp og rettesnor tilbydes mænd, som er af moden alder, som besidder en høj moral og en streng dømmekraft. Det henvender sig således til mænd, der konstant stræber efter at udvise en høj etisk og moralsk adfærd i ord og handling ved at udøve en retfærdig og velgørende næstekærlighed. En frimurer er en mand, der ledes af ønsket om at gøre en forskel i og for dét samfund, han som borger er en naturlig og integreret del af.

Frimureri og Religion
Frimureri er ikke en religion og ej heller en erstatning for religion. Den ufravigelige betingelse for optagelse, er en tro på Skaberens – dvs. på GUDs – eksistens. Dette åbner adgang for mænd af mange forskellige religioner. Frimureriet forventer af enhver, som bliver optaget, at han også efter sin optagelse fortsat følger sin tro og overbevisning. Af netop den grund tillader frimureriet ikke, at der diskuteres religion ved dets møder.

Frimureri og samfund
Frimureri kræver af ethvert medlem, at han respekterer og overholder lovene i det land, hvor han arbejder og lever. Frimureriets principper er ikke på nogen måde i strid med dets medlemmers pligter som borger. Tværtimod medvirker det til at anspore dem i opfyldelsen af deres offentlige og private forpligtelser.
Det tillader ikke, at en frimurer bruger sit medlemskab til at fremme egne eller andres forretningsmæssige, faglige eller personlige interesser, i det noget sådant ville være i strid med de betingelser, hvorpå han fik adgang til frimureriet. Hans pligt som borger må altid gå frem for en enhver forpligtelse overfor andre frimurere, og ethvert forsøg på at dække over en person, som er frimurer, og som har handlet ulovligt eller uværdigt, er i strid med frimurerens første og største pligt.

Frimureri og politik
Det er fuldkommet frit for ethvert medlem at danne sig sin egen politiske mening og at vælge sit eget politiske tilhørsforhold. Frimureriet i sig selv er fuldstændig upolitisk. Af den grund tillader det ikke, at der diskuteres politik ved dets møder.

Medlemskab
Den absolut nødvendige forudsætning for optagelse er nævnt ovenfor. Uanset race, nationalitet og religion står medlemskab åben for enhver mand, som opfylder denne ufravigelige betingelse, og som er af “et godt rygte” – hvilket vil sige af et godt omdømme.

 

Se endvidere  “Sådan bliver mand frimurer